PowrótVesna Run
PL

ZAPISY
LISTA ZGŁOSZONYCH
WYNIKI
INFORMACJE O ZAWODACH
REGULAMIN
Nazwa zawodów:
Miejsce i data zawodów:
Rodzaj zawodów:
Limit biegaczy:
Zgłoszenia elektroniczne do:
Vesna Run
Gnojnik, 04-10-2015
Bieg 4km,
2015-09-30 00:00:00
30-09-2015, godz. 18:00
OPŁATY
KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Opłata startowa za udział w Biegu Głównym wynosi:
• 20 zł – do dnia 30 września 2015 r.
• 10 zł- młodzież do lat 18 do dnia 30 września 2015 r.
• 30 zł- w dniu biegu

Wpłat należy dokonywać na konto:
BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 0279 9510
(Stowarzyszenie VESNA, 32-864 Gnojnik 48)

Dyspozycja przelewu musi zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia Uczestnika oraz dopisek: „ Opłata startowa – VesnaRun”
Organizator:

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA
32-864 Gnojnik 48STATYSTYKI
ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW OGÓŁEM:
69

[K0-39] Kobiety 0-39 lat:
14

[K40-49] Kobiety 40-49 lat:
3

[K50-59] Kobiety 50-59 lat:
0

[K60+] Kobiety 60 i więcej lat:
0

[M0-39] Mężczyźni 0-39 lat:
43

[M40-49] Mężczyźni 40-49 lat:
5

[M50-59] Mężczyźni 50-59 lat:
1

[M60+] Mężczyźni 60 i więcej lat:
3